Hulp voor ZZP'ers

Wanneer u als bedrijf, ondernemer of ZZP'er in de problemen komt vraagt dit speciale aandacht.

Met bijna 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland is dit een groep mensen die niet meer te negeren lijkt. Toch blijft dit een bijzondere groep binnen de schuldhulpverlening waar veel van onze collega’s, maar ook de officiële instanties (gemeenten) weinig van begrijpen.

Snel contact

Problemen ZZP'er

De problemen waar je als ondernemer tegen aan loopt zijn vaak anders dan wanneer je in loondienst bent. Ook de manier waarop je de boekhouding dient bij te houden wijkt af van het gebruikelijke. Maar ook de wijze waarop schuldeisers of de belastingdienst met je omgaat verschilt. Binnen onze organisatie hebben wij een speciale afdeling die zich heeft toegespitst op ondernemers en ZZP’ers. Wij kunnen u hierbij ondersteunen bij het overzichtelijk krijgen van privé en zakelijke schulden en het oplossen van deze problemen. Daarnaast kunnen wij -indien noodzakelijk- uw boekhouding voeren en/of ontstane administratieve achterstanden versneld wegwerken.

Wat we doen

Levensvatbaarheid onderzoek:

Veel ondernemers (en met name ZZP’ers) spelen vaak met de gedachte “stoppen of doorgaan”. Vooral wanneer de financiële problemen toenemen. 

In veel gevallen beginnen wij dan ook met een objectieve “quickscan” naar de levensvatbaarheid van uw onderneming. Oftewel; heeft uw onderneming toekomst? 

Wij kijken hierbij naar uw schuldenlast en uw verdiensten, maar wij vergelijken deze ook met marktcijfers en concurrentie. Zo krijgt u een duidelijk beeld over de haalbaarheid en de potentie van uw onderneming. 

Zakelijke schuldsanering:

Ook zakelijke schulden kunnen gesaneerd worden. Dit betekend dat wij met uw schuldeisers onderhandelen over de hoogte, de kosten en de betalingstermijnen van uw schulden. Bij het innen van zakelijke schulden neemt men vaak het woord “faillissement” in de mond. Het probleem is dat een faillissement in de meeste gevallen niets oplost, niet voor u, maar ook zeker niet voor uw schuldeisers.

Ze gaan hier namelijk hun geld niet mee krijgen. En uiteindelijk is dat toch het doel. Men wil graag betaald worden. 

Wanneer de financiële administratie van uw onderneming op orde is, dan maken wij op basis hiervan een liquiditeitsbegroting. Dit is eigenlijk een verwachting van de binnen te komen gelden op basis van het zakelijke verleden van uw onderneming. Op deze wijze krijgen wij uw geldstromen en kostenstructuur inzichtelijk en kunnen wij op basis hiervan afspraken maken met uw schuldeisers die haalbaar zijn. 

Naast reguliere schuldeisers is het voor ons ook mogelijk om werkbare afspraken te maken met o.a. de belastingdienst. 

Boekhouding:

De basis van uw bedrijfsadministratie is uw boekhouding. En ondanks het feit dat veel ondernemers administratie als iets lastigs zien, is een goed uitgevoerde en bijgehouden boekhouding eigenlijk het beste te vergelijken met het dashboard van uw auto. Dit dashboard geeft u namelijk een hoop informatie die u nodig heeft om zakelijke beslissingen te maken. 

Hoe hard rijdt u? Hoeveel benzine zit er nog in de tank en moet uw auto een onderhoudsbeurt hebben? Het probleem is echter dat veel ondernemers kiezen voor een goedkope boekhoudkundige oplossing. Wij noemen dit intern vaak “de marktplaats boekhouder”. Het probleem wat hier vaak bij speelt, is dat een dergellijke boekhouders zich -vanwege de verwachte lage prijs- toespitst op de het voeren van een boekhouding die voldoet aan de minimale wettelijke vereisten. Voor de wet is dit vaak voldoende, maar wanneer je als ondernemer niet veel kaas hebt gegeten van belastingzaken, bankzaken e.d. dan ontbreekt vaak belangrijke ondersteuning om de door de boekhouder geproduceerde cijfers inhoudelijk te begrijpen en/of de gevolgen van bepaalde uitkomsten te intrepreteren. Wanneer het zakelijk dan ook nog eens tegenzit dan ontbreekt het vaak bij dergelijke boekhouders aan de specifieke kennis om u door deze crisis heen te helpen. Daarnaast komen wij veel zaken tegen waarbij de boekhouder één van de schuldeisers is en deze al geruime tijd geen of slechts zeer minimale werkzaamheden uitvoert. Ze laten hun cliënten vaak letterlijk in de steek. Waardoor de financiële problemen -en dan vaak met name belastingproblemen- zich in hoog tempo opstapelen. Daarnaast onstaan er vaak grote achterstanden in de boekhouding waardoor het overzicht helemaal verloren is. In veruit de meeste gevallen is het voor ons dan ook noodzakelijk om de boekhouding over te nemen van uw huidige boekhouder. Ons gespecialiseerde team is in staat om uw boekhouding naar behoren uit te voeren en ontstane achterstanden -zelf als het over meerdere jaren gaat- in relatief korte termijn in te halen. Wanneer uw boekhouding up-to-date is, is dit tevens de basis van waaruit wij uw schuldenproblematiek op kunnen pakken.

Ondernemersadvies & ondersteuning

Het doen van de boekhouding en het produceren van de juiste cijfertjes is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Wat minstens net zo belangrijk is, is om u een sparringpartner te bieden die u helpt en ondersteunt met het intreperteren van de cijfers en dit om te zetten naar een betrouwbaar en toekomstgericht beleid van uw onderneming. 

Wij beperken ons hierbij niet alleen tot het cijfersmatig advies, maar vanuit onze brede netwerk zijn wij in staat om u zeer breed te adviseren en te ondersteunen. Zo hebben wij speciale afspraken met leasemaatschappijen, webdesigners, grafisch vormgevers, etc. enfin alles wat u nodig heeft om uw onderneming naar een hoger plan te tillen en zo de oplossing van uw financiële problemen te bespoedigen. 

 

Het is ons doel om er voor te zorgen dat u zich weer kunt richt op hetgeen waar u echt goed in bent en uw ondernemersdroom nieuw leven in te blazen. 

Help mij uit de schulden

Begrijpt wat er speelt bij ZZP'ers

Veel van onze cliënten zijn ZZP’er en hebben problemen met de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst een schuldeiser is met bijzondere rechten en doorgaans gebruik maakt van zeer dwingende incassomaatregelen is het zinvol om hier extra aandacht aan te geven.

Om te beginnen kunnen wij u melden dat u bij ons aan het juiste adres bent wanneer u zich geconfronteerd ziet met belastingproblemen. Ons team telt meerder belastingspecialisten en zelfs een zeer ervaren fiscaal jurist.

Omdat de Belastingdienst particulieren en bedrijven/ondernemers apart behandeld vindt u hieronder ook een aparte toelichting. Voor meer informatie of hulp neemt u dan z.s.m. contact met ons op.

Toeslagen:

Bij veruit de meeste particulieren ligt de oorzaak voor de belastingproblemen bij het teveel ontvangen van toeslagen. Het Nederlandse toeslagenstelsel is ingewikkeld en een fout is snel gemaakt. Ook wanneer uw inkomenspositie plotseling veranderd kan dit grote gevolgen hebben voor uw recht op een bepaalde toeslag. Nagenoeg 1/3 van alle toeslagen in Nederland moet worden terugbetaald. Dit is een enorm aantal. En u bent dus niet de enigste met dit probleem.

Wegenbelasting:
Veel mensen waar de wegenbelasting onderdeel uit maakt van de totale belastingschuld vormt dit een obstakel. U kunt uw voertuig niet meer overgeschreven krijgen en u loopt een groot risico aangehouden te worden bij een grote politie controle.

Inkomstenbelasting:

Heeft u geen of een verkeerde belastingaangifte gedaan? Dan moet dit alsnog gedaan worden en snel. Wij kunnen u helpen met het doen van de juiste aangiften, het indienen van bezwaar of het doen van een correctie aangifte.

Tegen gehouden op de luchthaven:

Lekker op vakantie, u komt bij de douane en u wordt tegen gehouden omdat u een belastingschuld heeft. Dit levert direct en acuut een groot probleem op. U mist uw vlucht en uw vakantie kunt u -in de meeste gevallen- vergeten.

U begrijpt; hierboven staat slechts een deel van de belastingproblematiek waarmee u zich geconfronteerd kunt zien. Staat uw situatie hier niet tussen? Neemt u dan contact met ons op om te informeren wat wij voor u kunnen betekenen.

Bij ondernemingen en/of ondernemers ligt de belastingproblematiek vaak veel complexer dan bij particulieren. In de praktijk komen wij echter wel vaak tegen dat zakelijke en prive belastingschulden bij ZZP’ers en MKB’ers met elkaar te maken hebben en/of aan elkaar verbonden zijn.

Een hoop heeft te maken met de gekozen rechtsvorm (eenmanszaak, V.O.F. of B.V.).

De problemen zijn doorgaans te onderscheiden in een tweetal hoofdgroepen:

1) Boekhouding in orde, benodigde belastingaangiftes zijn gedaan, maar vanwege uiteenlopende problemen is men niet in staat om de ontstane achterstand (ineens) te voldoen.

of

2) Boekhouding is niet in orde. Dit komt door het gebrek aan een boekhouder en/of de bestaande boekhouder heeft de werkzaamheden gestaakt.
Belastingaangiftes zijn (deels) niet gedaan waardoor de belastingdienst is overgegaan tot het opleggen van z.g. ambtshalve aanslagen. Oftewel ze hebben een schatting gedaan en zijn inmiddels over gegaan tot invordering.

In beide gevallen is het van het grootste belang dat u snel contact met ons opneemt voor het maken van een afspraak. Wij zijn in staat om u in beide gevallen te helpen. Meer over onze werkwijze leest u hier.

U kunt ons dagelijks bereiken van 09.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer: 088-374 92 49 of vult u ons intakeformulier in voor het maken van een afspraak bij u thuis of bij ons op kantoor.

Invorderingsmaatregelen belastingdienst

Neemt u direct contact met ons op wanneer de volgende zaken op u van toepassing zijn:
  • Er is beslag gelegd op uw voertuig.
  • Er is beslag gelegd op uw inboedel.
  • Er is beslag gelegd op uw bankrekening.
  • Er is beslag gelegd op uw inkomen.
  • Na bovenstaande zaken wil de belastingdienst overgaan tot openbare verkoop.
  • De belastingdienst wilt uw faillissement aanvragen.

Doorgewinterde Professionals, gepassioneerd over Ondernermerschap, Gefocust op Resultaat

Inmiddels hebben honderden ondernemers bij ons aan tafel gezeten. De meeste hebben alleen een duw in de goede richting nodig. Gewoon wat hulp in het creëren van een beetje rust en ruimte om ze te laten doen waar ze echt goed in zijn -hun vak

Ja, ik wil direct hulp!

Helpmijuitdeschulden.nl

All Rights Reserved © 2020 - Onderdeel van Entrpnr Group B.V